facebook
nahoru

Terapie EFT

www.terapiebrno.cz
Ing. Jana Hušková

Ing. Jana Hušková

Terapie EFT
Osobní koučink

Jak sezení probíhá

Hlavní metodou, o kterou se má práce s klienty opírá, je EFT - terapie svobodných emocí neboli techniky emoční svobody.

Na prvním sezení Vám vysvětlím princip EFT a postup naší společné práce.

V první části sezení se budeme slovně zabývat Vaším problémem, prozkoumáme všechny jeho aspekty, kdy, jak a proč vznikl, zaměřovat se budeme zejména negativní emoce, které s problémem souvisejí.

Ve druhé, praktické části sezení, ťukáním konečky prstů na akupunkturní body na obličeji, hrudníku a ruce spolu s aktivizací problému odstraníme jednotlivé aspekty Vašeho problému a tím dojde k trvalé úlevě. U mnoha klientů tento způsob terapie napoprvé vzbuzuje údiv, často i úsměv, obvykle se však opravdu rychle přesvědčí o jejím účinku.

Terapii EFT propojuji s principy osobního koučinku a technikami NLP. Tím se nejen odblokují překážky ve Vašem podvědomí, ale uvolněním stávajícího potenciálu můžeme efektivněji a rychleji dosáhnout Vašich cílů.

Počet sezení je zcela individuální, často se podaří problém velmi zmírnit či dokonce zcela vyrušit již při několika setkáních, složitější potíže, jako např. chronické či vážné zdravotní problémy, vyžadují sezení více.

Zde popisované metody nenahrazují lékařskou péči. Bez konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem nevysazujte předepsané léky ani nepřerušujte doporučenou léčbu.

Vstřícnost, respekt k Vaší osobě a naprostá diskrétnost jsou samozřejmostí.

EFT

EFT je zkratka z anglického Emotional Freedom Techniques, což se dá volně přeložit jako techniky emoční svobody. Je to univerzální léčebná technika, která se ve světě řadí mezi uznávané techniky energetické psychologie.

Metoda EFT je založena na poznatku, že příčinou všech negativních emocí (strach, úzkost, panika atd.) je porucha v našem energetickém systému. To je způsobeno tím, že si dlouhodobě v těle držíme negativní a sebedestruktivní myšlenky. Ty jsou mnohdy uložené hluboko v našem podvědomí, aniž bychom o tom věděli. Tyto negativní myšlenky následně vedou k psychickým problémům, často i k fyzickým onemocněním, protože emocionální a fyzické tělo jsou spolu navzájem úzce spojené.

Schopností EFT je odstranit negace z podvědomí a zpracovat je tak, že na Vás nemají žádný negativní účinek. K odstranění negací dochází tak, že s Vámi najdeme tzv. programy (bloky, přesvědčení, myšlenky, traumata). Ty způsobují Vaše fobie, strachy, deprese, bolesti, úzkosti, fyzické problémy a mnoho dalších nepříjemností. EFT je vlastně forma psychologické akupresury - po nalezení zmiňovaných programů je odstraníme tak, že se konečky prstů ťuká na akupunkturní body na těle a tím dochází k stimulaci obnovení toku energie. Díky tomu jsou negativní programy trvale odstraněny.

Celková úspěšnost EFT se uvádí až 90%. Tato metoda často pomáhá i tam, kde ostatní metody selhaly.

Koučink

Osobní koučink je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj klienta v jím zvolené oblasti. Jde o kombinace individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku. Účelem je dosahování profesního a osobního rozvoje.

Vystupuji zde jako rovnocenný partner, spolupracovník, průvodce, důvěrník. Pracuji s klienty tak, že pomocí otázek podněcuji jejich různé pohledy na věc, pomáhám prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci,...) a podporuji je při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.

NLP

Neurolingvistické programování (NLP) je psychoterapeutická metoda, která nabízí techniky k uvolnění potenciálu klienta, k odstranění jeho bariér, zlepšení nálady, komunikačního napojení atd.

Neuro - označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly.
Lingvistické - označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka.
Programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě zhodnocení dané situace.